Logowanie

Realizacja doskonalenia zawodowego w grudniu 2014 r.

Początki grudnia przyniosły ze sobą pierwsze przymrozki, które spowodowały, że akweny pokryły się cienką warstwą nośnego już lodu. Sytuacja ta dała znać kościańskim strażakom, że należy już postawić w pełnej gotowości bojowej sprzęt służący do ratownictwa lodowego.

Czytaj więcej...

Realizacja doskonalenia zawodowego – listopad

W listopadzie oprócz szkolenia wynikającego z miesięcznych planów doskonalenia zawodowego na każdej zmianie służbowej przeprowadzono cykl szkoleń mających na celu zapoznanie się z działaniami ratowniczo – gaśniczymi w zdarzeniach z udziałem skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

Czytaj więcej...

Ćwiczenia praktyczne

W miesiącu  październiku kościańscy strażacy realizowali plan doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym oraz ratownictwa  w studniach kanałach i wykopach. Ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego realizowano w pomieszczeniach Komendy PSP w Kościanie i polegały na zabezpieczeniu materiałów niebezpiecznych przed dalszą emisją.

Czytaj więcej...

Człowiek w silosie

Nowopowstały obiekt – mieszalnia pasz firmy GPR Michel Sp. z o.o. zlokalizowany w miejscowości Bruszczewo koło Śmigla stał się miejscem  ćwiczeń zastępów PSP oraz OSP z KSRG powiatu kościańskiego.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia i warsztaty ratownicze

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w miesiącu wrześniu 2014 roku Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza PSP w Kościanie przeprowadziła szkolenie z zakresu taktyki postępowania ratowniczego podczas akcji ratowniczych prowadzonych w obiektach typu: studnie, szamba, wykopy znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

Czytaj więcej...

Warsztaty pożarowe w powiecie kościańskim

Pożary wewnętrzne to zagadnienie szczególnie groźne. Co roku w Polsce w takich okolicznościach ginie wciąż nawet kilkaset osób. Tylko szybkie odnalezienie zagrożonych ludzi i ich sprawna ewakuacja może uratować życie. Jednostki straży pożarnej muszą ciągle doskonalić swe umiejętności aby działanie w sytuacji realnego zagrożenia było sprawne i skuteczne.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia i warsztaty ratownicze

Bardzo pracowitą mieli minioną sobotę strażacy z powiatu kościańskiego. Tym razem to jednak nie zły los był powodem jakiś długotrwałych i trudnych działań lecz ćwiczenia ratownicze. Plan organizacji ćwiczeń w formie warsztatów rodził się od pewnego czasu. Działania w tym zakresie jednak znacznie przyspieszyła konieczność przygotowania jednostek do wykonywania czynności podstawowych z zakresu różnych dziedzin ratownictwa.

Czytaj więcej...

Jednostki w powiecie ćwiczą na lodzie

Do kalendarzowej wiosny minie jeszcze wiele dni. Na zbiornikach wodnych pozostały resztki pokrywy lodowej, które kuszą amatorów wędkarstwa a i innych ciekawskich nie brakuje. Niestety nie brakuje też  co roku tragedii, które rozgrywają w takich miejscach. Scenariusz często bywa powtarzalny. Osłabiony lód nie wytrzymuje już ciężaru ludzkiego ciała i ktoś wpada do wody.

Czytaj więcej...