Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG w sierpniu

W miesiącu sierpniu zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa podczas wypadków i katastrof w komunikacji. Zajęcia zostały poprzedzone wykładem z zakresu ratownictwa technicznego, zasad bezpieczeństwa podczas zdarzeń oraz sposobów podejmowania poszkodowanych oraz udzielania im pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

Ćwiczymy wspólnie na wodzie

Wzmożone działania jednostek straży pożarnych związane między innymi z porą roku i wykonywanymi pracami polowymi nie zwalniają ratowników od przedsięwzięć szkoleniowych. Wszak powszechnie znana jest prawda, że trening czyni mistrza…

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w lipcu

W miesiącu lipcu zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa wodnego i powodziowego. Ćwiczenia zostały poprzedzone wykładem z zakresu ratownictwa wodnego oraz działań poszukiwawczych. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas tego typu zdarzeń, sposoby podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w czerwcu

Każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń z gazami technicznymi oraz ratownictwa wodnego.

 

Czytaj więcej...

Ćwiczenia w Krzywiniu

W miniony czwartek 11 czerwca  o godzinie 9.15 na teren Wytwórni Pasz ”Lira” w Krzywiniu wjechały strażackie wozy. Przed budynkiem administracyjnym i produkcyjnym zgromadzili się  pracownicy przebywający na terenie zakładu, którzy opuścili swe miejsca pracy w związku
z ogłoszonym alarmem.

Czytaj więcej...

Podsumowanie doskonalenia zawodowego za miesiąc maj 2015

W miesiącu maju 2015r. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG PSP Kościan zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:
Każda zmiana służbowa przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zapoznano się z rodzajami pożarów lasów oraz taktyki działań ratowniczo gaśniczych podczas pożarów obszarów zalesionych.

Czytaj więcej...

Styczniowe doskonalenie zawodowe Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kościanie.

Styczniowe szkolenia rozpoczęto od ćwiczeń ze sprzętem pneumatyczny oraz wysokościowym. Ćwiczono podnoszenie i stabilizację pojazdów oraz techniki alpinistyczne przy pomocy nowo zakupionego sprzętu ratownictwa wysokościowego. Kolejne dni to doskonalenie technik ratownictwa na lodzie. Strażacy ćwiczyli podejmowanie osób tonących pod którymi zarwał się lód.

Czytaj więcej...