Logowanie

Ćwiczenia w kościańskim Inspektoracie ZUS

Kolejnym miejscem ćwiczeń kościańskich strażaków był Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kościanie. Scenariusz opracowano w taki sposób aby walor edukacyjny dotyczył nie tylko ratowników ale również pracowników placówki.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w kwietniu

W miesiącu kwietniu zmiany służbowe realizowały zajęcia szkoleniowe z zakresu pożarów lasów na terenie Nadleśnictwa w Kościanie. Zajęcia polegały na przedstawieniu sposobów dysponowania podmiotów do działań gaśniczych z wykorzystaniem map oraz możliwościami szybkiej lokalizacji źródła pożaru. W ramach doskonalenia dokonano rozpoznania dróg pożarowych oraz zbiorników ppoż. na obszarach leśnych gminy Kościan.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w marcu

W miesiącu marcu zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu pożarów w budynkach wysokich. Zajęcia polegały na ocenie zagrożenia, możliwościach podjęcia działań ratowniczych jak również doskonaleniu technik wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Czytaj więcej...

DOSKONALENIE ZAWODOWE JRG W MIESIĄCU LUTYM

W miesiącu lutym zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu gazów płynnych propan – butan oraz acetylenu. Zajęcia polegały na ocenie zagrożenia, możliwościach podjęcia działań ratowniczych jak również doskonaleniu technik wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w styczniu

W miesiącu styczniu zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa lodowego. W zajęciach organizowanych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Kościanie uczestniczyły również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kościańskiego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w listopadzie

 Listopad to miesiąc intensywnych ćwiczeń strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Kościanie. Nieczynne już zakłady przetwórstwa mięsnego w Kościanie stanowiły idealny poligon dla realizacji doskonalenia zawodowego w każdej dziedzinie ratownictwa.

Czytaj więcej...

Kolejne ćwiczenia

Kościańscy strażacy nie zwalniają tempa w doskonaleniu swych ratowniczych umiejętności. Kolejnym intensywnym dniem ćwiczeń był miniony wtorek 24 listopada. Od kilku miesięcy za zgodą obecnego właściciela ratownicy mają możliwość korzystania z obiektów nieczynnych zakładów mięsnych przy ul. Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w październiku

W miesiącu październiku zmiany służbowe przeprowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu pożarów wewnętrznych. Zajęcia zostały poprzedzone wykładem z zakresu charakterystyki pożarów, zasad bezpieczeństwa podczas zdarzeń, zabezpieczenia ratowników, sposobów podejmowania osób poszkodowanych  oraz udzielania im pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG we wrześniu.

Miesiąc wrzesień w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie był okresem, w którym tematami przewodnimi była neutralizacja i usuwanie wycieków substancji ropopochodnych, pożary budynków oraz ratownictwo wysokościowe.

Czytaj więcej...