Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG w miesiącu lutym

W miesiącu lutym strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa na lodzie. Strażacy przećwiczyli sposoby ratowania i podejmowania osób pod którymi zarwał się lód przy wykorzystaniu różnych technik i sprzętu. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego zgodnie z planem doskonalenia zawodowego realizowała tematykę związaną z pracą pod wodą w warunkach zimowych.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe JRG w miesiącu styczniu

Styczeń 2017 roku był okresem w którym realizowano bloki tematyczne obejmujące: ratownictwo medyczne, techniczne, chemiczne oraz techniki zwalczania pożarów wewnętrznych jak również techniki działań podczas wypadków.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w listopadzie

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu listopadzie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony zaopatrzeniu wodnemu, ratownictwu medycznemu oraz ratownictwu wodnemu.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w październiku

W miesiącu październiku tematyka związana z kwalifikowaną pierwszą pomocą zdominowała zajęcia doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Kościanie. Strażacy realizowali również zajęcia poświęcone ratownictwu medycznemu, armaturze wodnej oraz współdziałaniu ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe we wrześniu

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu wrześniu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony ratownictwu wodnemu oraz medycznemu. Realizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego realizowali tematykę planu szkoleń oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych na akwenach wodnych znajdujących się w obszarze działania grupy.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w sierpniu

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu sierpniu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony ratownictwu medycznemu, wysokościowemu oraz współdziałaniu ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w lipcu

W lipcu 2016 roku zgodnie z programem doskonalenia zawodowego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie realizowali następujące zagadnienia:

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w czerwcu

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu czerwcu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie kontynuowali realizację tematów związanych z ratownictwem medycznym oraz ćwiczenia z organizacji i taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń na wodzie - współpraca ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Czytaj więcej...

Doskonalenie zawodowe w maju

W ramach doskonalenia zawodowego, w miesiącu maju strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony ratownictwu medycznemu oraz współdziałaniu z SGRWN.

Czytaj więcej...