Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG w kwietniu

W miesiącu kwietniustrażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej realizowali tematykę z zakresu:
- ratowania i ewakuacji ludzi i zwierząt,
- pożarów w obiektach przemysłowych oraz rolnych,
- sposobów dostarczania wody podczas zwalczania pożarów,
- wypadków masowych.

Zostały przeprowadzone ćwiczenia dla funkcjonariuszy JRG oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu kościańskiego ze zdarzeń masowych. Przewodnim tematem działań było udzielanie przez strażaków kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas wypadków masowych. Ratownicy mieli możliwość sprawdzenia poziomu przygotowania do wykonywania podstawowego zakresu z różnych dziedzin ratownictwa.

Podczas wizyt dzieci i młodzieży w Komendzie w trakcie pogadanek omówiono zasady bezpieczeństwa podczas zbliżających się letnich wakacji, ogólne zasady bezpiecznego zachowania w domu oraz sposoby zgłaszania zdarzenia do stanowiska kierowania. Uczestnicy spotkań zostali zapoznani z zagadnieniami kampanii społecznej MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo”. Podczas spotkań dzieci zadawały szereg pytań. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz strażackiego wyposażenia.

Funkcjonariusze JRG uczestniczyli w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Operacyjne rozpoznanie obiektu zrealizowano dla wszystkich zmian służbowych na terenie Zakładu Mlekovita w Kościanie. Celem zajęć było zapoznanie się z charakterystyką obiektu, zagrożeniami występującymi na jego terenie, możliwościami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym, sprawdzeniem dróg dojazdowych do zakładu oraz możliwością prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

 

  • 20170506_1
  • 20170506_2
  • 20170506_3
  • 20170506_4
  • 20170506_5
  • 20170506_6
  • 20170506_7
  • 20170506_8
  • 20170506_9
 

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Zimniak - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: arch. KP PSP w Kościanie

Powrót