Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG w miesiącu lutym

W miesiącu lutym strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa na lodzie. Strażacy przećwiczyli sposoby ratowania i podejmowania osób pod którymi zarwał się lód przy wykorzystaniu różnych technik i sprzętu. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego zgodnie z planem doskonalenia zawodowego realizowała tematykę związaną z pracą pod wodą w warunkach zimowych.

Wizyty w szkołach jak również podczas spotkań dzieci i młodzieży w Komendzie stanowiły dalszą realizację akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Uczestnicy zapoznali się z zagrożeniami jakie mogą wystąpić w okresie grzewczym oraz w jaki sposób można im przeciwdziałać.

Zmiany służbowe w miesiącu lutym uczestniczyły w ćwiczeniach „Techniki wycinki drzew”. Ćwiczenia zorganizowane zostały dla ratowników PSP oraz OSP z powiatu kościańskiego. Część praktyczna została poprzedzona zajęciami teoretycznymi na temat BHP przy pracy piłą łańcuchową oraz omówieniem technik wycinki i okrzesywania drzew.

 

 • 20170303_01
 • 20170303_02
 • 20170303_03
 • 20170303_04
 • 20170303_05
 • 20170303_06
 • 20170303_07
 • 20170303_08
 • 20170303_09
 • 20170303_10
 • 20170303_11
 • 20170303_12
 • 20170303_13
 • 20170303_14
 • 20170303_15
 • 20170303_16
 • 20170303_17
 • 20170303_18
 

Opracowanie: st. kpt. Rafał Zimniak - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: arch. KP PSP w Kościanie

Powrót