Logowanie

Doskonalenie zawodowe JRG w miesiącu styczniu

Styczeń 2017 roku był okresem w którym realizowano bloki tematyczne obejmujące: ratownictwo medyczne, techniczne, chemiczne oraz techniki zwalczania pożarów wewnętrznych jak również techniki działań podczas wypadków.

Kontynuowano także zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa lodowego. Podczas zajęć doskonalono techniki z użyciem sań lodowych, katamaranu systemu woda – lód jak również sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP.

Podczas zajęć edukacyjnych w szkołach jak również podczas wizyt dzieci i młodzieży w Komendzie realizowano założenia akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Uczestnikom spotkań przedstawiono zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie grzewczym i jak można im przeciwdziałać. Zbliżający się okres ferii zimowych jak również korzystne warunki pogodowe zachęcają do czynnego wypoczynku w związku z powyższym strażacy przedstawiali formy bezpiecznego zimowego wypoczynku oraz sposoby udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy.

Operacyjne rozpoznanie obiektu oraz ćwiczenia zrealizowano dla wszystkich zmian służbowych na terenie Zespołu Szkół w Czaczu. Celem zajęć było zapoznanie się z charakterystyką obiektu, zagrożeniami występującymi na jego terenie, możliwościami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym, sprawdzeniem dróg dojazdowych do budynków oraz możliwością prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych.

 • 20170302_01
 • 20170302_02
 • 20170302_03
 • 20170302_04
 • 20170302_05
 • 20170302_06
 • 20170302_07
 • 20170302_08
 • 20170302_09
 • 20170302_10
 • 20170302_11
 • 20170302_12
 

Opracowanie: st. kpt. Rafał Zimniak - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: arch. KP PSP w Kościanie

Powrót