Logowanie

Doskonalenie zawodowe w listopadzie

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu listopadzie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizowali m.in. panel szkoleniowy poświęcony zaopatrzeniu wodnemu, ratownictwu medycznemu oraz ratownictwu wodnemu.

Celem ćwiczeń z zaopatrzenia wodnego było zapewnienie odpowiedniej ilości wody gaszącym pożar. W ćwiczeniach brali udział strażacy z JRG oraz z jednostek OSP. Ćwiczenia pozwoliły na usprawnienie działań oraz porównanie sposobów dostarczania wody. W ramach ratownictwa medycznego doskonalono procedury KPP. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego doskonaliła elementy pracy na dużej głębokości jak również umiejętność obsługi sonaru.

W ramach wspólnych ćwiczeń JRG i przedstawicieli jednostek OSP z powiatu strażacy uczestniczyli w zajęciach z zakresu techniki wycinki drzew.

Operacyjne rozpoznanie obiektu zrealizowano dla wszystkich zmian służbowych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie - Szpital im. Teodora Dunina ul. Szpitalna 7.

  • 20161207_1
  • 20161207_2
  • 20161207_3
 

Opracowanie: st. kpt. Rafał Zimniak - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: arch. KP PSP w Kościanie

Powrót