Logowanie

Doskonalenie zawodowe w październiku

W miesiącu październiku tematyka związana z kwalifikowaną pierwszą pomocą zdominowała zajęcia doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Kościanie. Strażacy realizowali również zajęcia poświęcone ratownictwu medycznemu, armaturze wodnej oraz współdziałaniu ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Komendę odwiedziły wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościańskiego. Podczas spotkania przedszkolacy zostali zapoznani między innymi z pracą strażaków, zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru oraz sposobami alarmowania służb ratowniczych. Ponadto w trakcie spotkania zaprezentowano maluchom ubranie specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Ponadto w miesiącu październiku kościańscy strażacy ze wszystkich zmian służbowych uczestniczyli w rozpoznaniu operacyjnym zakładu przerobu mięs „SPA” w Śmiglu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Celem lustracji było zapoznanie się z charakterystyką obiektów, zagrożeniami występującymi na ich terenie, sprawdzeniem dróg dojazdowych do budynków oraz możliwością prowadzenia szybkich i sprawnych działań ratowniczo-gaśniczych.

  • 20161104_1
  • 20161104_2
  • 20161104_3
  • 20161104_4
 

Opracowanie: st. kpt. Rafał Zimniak - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: arch. KP PSP w Kościanie

Powrót