Logowanie

W lesie, o lasach - ćwiczenia

      6 lipca w Gospodarstwie Szkółkarskim kościańskiego Nadleśnictwa w Racocie, zgodnie z wcześniejszym Rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie przeprowadzono aplikacyjne ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „Las 2018”. Zanim jednak rozpoczęto ćwiczenia przedstawiono zagadnienia przydatne przy organizowaniu i prowadzeniu działań gaśniczych na obszarach leśnych.

Rozmawiano między innymi o topografii Nadleśnictwa Kościan, jego organizacji i zadaniach jakie są realizowane w samym Nadleśnictwie w związku z zagrożeniem pożarowym. Przypomniano zasady znakowania dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody, ich rozmieszczenie i dostępność w poszczególnych porach roku. Nie zabrakło także omówienia zasad łączności i wymiany informacji, możliwości i zasad dysponowania samolotów gaśniczych. Przypomniano także sposoby dostarczania wody do pożarów w lasach. Uzupełnieniem tej części zajęć była prezentacja przyczepy ze sprzętem do zaopatrzenia wodnego a także specjalistycznego samochodu, będącego na wyposażeniu Nadleśnictwa. Po części szkoleniowej przystąpiono do ćwiczeń, których założenia duży nacisk kładły na współpracę strażaków i leśników. Z pewnością też taki cel przyświecał inicjatorom piątkowych ćwiczeń. Ponadto cele ćwiczeń obejmowały między innymi:

 • - zapoznanie się z charakterystyką zagrożeń, związanych z obszarami leśnymi;
 • - rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczych z użyciem sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej i oraz podmiotów i służb
    współdziałających na obszarach leśnych;
 • - rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczych z użyciem materiałów i sprzętu dostępnego na podstawie porozumień podczas pożarów lasów;
 • - umiejętności organizowania, dowodzenia i koordynowania działań ratowniczych;
 • - sprawdzenie możliwości logistycznego zabezpieczenia akcji związanych z pożarami lasów;
 • - sprawdzenie przygotowania administracji Lasów Państwowych do reagowania na sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym;
 • - sprawdzenie znajomości zasad prowadzenia działań ratowniczych na obszarach leśnych (praca na mapach, poruszanie się w obszarze leśnym, korzystanie z dróg
    pożarowych, punktów czerpania wody, możliwości korzystania z samolotów gaśniczych, określanie wariantu taktycznego w zależności od sytuacji pożarowej i  rodzaju
    siedliska, organizacja łączności podczas akcji itd.);
 • - organizacja zaopatrzenia wodnego w oparciu o zasoby dedykowane dla danego obszaru;
 • - sprawdzenie umiejętności korzystania z dokumentacji związanej z pożarami na obszarach leśnych;
 • - weryfikacja aktualności dokumentacji dotyczącej sztabu KP PSP w Kościanie.

       W ćwiczeniach oprócz kadry dowódczo – sztabowej Komendy udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictwa Kościan. To osoby, z którymi strażacy potencjalnie podejmą współpracę w przypadku takiego zagrożenia. Ostatnie lata na szczęście nie obfitowały w groźne pożary na obszarach leśnych a nawet jeśli do nich już dochodziło to obejmowały niewielkie areały. Uczestnicy ćwiczeń byli zgodni również w tym, że nie chcieliby w praktyce wykorzystywać zdobytych umiejętności. Jednak nie wiemy na ile te życzenie zostanie spełnione.

 • 20180707_1
 • 20180707_2
 • 20180707_3
 • 20180707_4
 • 20180707_5

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót