Logowanie

Szkolenie podstawowe strażaków OSP

      W dniach 18 stycznia – 7 kwietnia 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Kościanie wraz z przedstawicielami struktur Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czempiniu przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. W szkoleniu udział wzięło 27 druhów z jednostek z Borowa, Czempinia, Głuchowa, Gorzyc, Kościana, Słonina i Srocka Wielkiego.

W dniu 7 marca br., w siedzibie jednostki OSP Głuchowo, odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie szkolenia w którym udział wzięli m.in.:
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Kościanie – st. kpt. Robert Natunewicz,
- Burmistrz Gminy Czempiń – Konrad Malicki
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie – dh Tomasz Grzelczyk,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czempiniu – dh Kazimierz Dembny,
- Komendant Gminny Straży Pożarnych w Czempiniu – dh Jan Kasperski,
- Prezes OSP Głuchowo – dh Jan Ratajczak.

      126 – godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 17 listopada 2015 r. Adepci poznali m.in. zagadnienia dot. sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczo – gaśniczych, gaszenia pożarów wewnętrznych  i zewnętrznych, likwidacji zagrożeń na szlakach komunikacyjnych, łączności i alarmowania, pierwszej pomocy przedmedycznej, działań ratowniczych na wodzie oraz zagrożeń podczas powodzi, oraz wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. 

        Po zajęciach teoretycznych i praktycznych druhowie przystąpili do obowiązkowego egzaminu sprawdzającego, który dla wszystkich uczestników kursu zakończył się pomyślnie. Słuchaczom gratulujemy ukończenia kursu i życzymy dalszego, skutecznego poszerzania wiedzy z dziedziny pożarniczej.

        Kilku spośród nowo przeszkolonych druhów zaraz po zdaniu egzaminu i zakończeniu wręczenia okolicznościowych zaświadczeń pojechała sprawdzić swoje umiejętności do Piotrowa Pierwszego, gdzie właśnie miał miejsce pożar w sortowni odpadów.

  • 20180411_1
  • 20180411_2
  • 20180411_3

Zdjęcia: Zygmunt Kramek

Powrót