Logowanie

Odszedł na wieczną służbę

25 grudnia br. w wieku 59 lat zmarł asp. sztab. w st. spocz. Kazimierz Król, który przez całe swe zawodowe życie związany był ze strukturami ochrony przeciwpożarowej Ziemi Kościańskiej.

 

 Po ukończeniu w 1980 roku Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu został skierowany do służby w Zawodowej Straży Pożarnej w Kościanie gdzie od dnia 16 sierpnia tegoż roku zajął stanowisko szefa zmiany. Po dwóch latach został przeniesiony do działającego w Kościanie Ośrodka Szkolenia Pożarniczego i jako instruktor uczył tego trudnego rzemiosła kolejne pokolenia ratowników. Kolejnym wyzywaniem stał się dla Niego awans na stanowisko dowódcy plutonu kościańskiej zawodówki w 1986 roku. Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczął kierować komórka ds. operacyjno – szkoleniowych w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych. Po powstaniu w 1992 roku Komendy Powiatowej PSP w Kościanie w dalszym ciągu kierował tą komórką organizując i nadzorując bezpośrednio działania stanowiska kierowania. Duży nacisk przykładał do rozwoju jednostek ochotniczych straży pożarnych nie tylko jako strażak zawodowy ale także jako aktywny działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 roku do 2016 roku był Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie. Jego zaangażowanie zawodowe i społeczne dało efekt w postaci unowocześnienia wyposażania ratowników w powiecie kościańskim. Nowe wyzwanie jakie postawiono przed formacją wymagało nowego podejścia także do spraw szkoleniowych. Był inicjatorem i organizatorem wielu szkoleń, dzięki którym strażacy zyskiwali nowe umiejętności. Sam także ciągle podnosił swą wiedzę. Bez wątpienia przyczynił się do obecnego kształtu i poziomu krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w powiecie kościańskim. Z dniem 1 maja 2010 roku po prawie 32 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne co w Jego przypadku nie oznaczało rozbratu z profesjonalnym ratownictwem, bo zawsze chętnie doradzał i pomagał pozostającym w służbie. Za swe osiągnięcia został odznaczony wieloma odznaczeniami Państwowymi, resortowymi i związkowymi.

W tych trudnych chwilach Rodzinie i Bliskim Śp. Kazimierza Króla składamy kondolencje, kierując słowa otuchy oraz wyrazy szczerego współczucia. Chociaż nie ma ludzi niezastąpionych to również i dla nas pustka po Nim będzie trudna do zaakceptowania. Po części są ją w stanie zapełnić niezaprzeczalne dokonania i osiągnięcia jakie pozostają po wielu latach zawodowej służby oraz strażackiej działalności społecznej.

Uroczystości pogrzebowe Śp. Kazimierza Króla odbędą się w najbliższą sobotę 30 grudnia. O godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza Św. w kościele Farnym w Kościanie po czym nastąpi przemarsz i ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialny w Kościanie.

 

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler – KP PSP w Kościanie

 

Powrót