Logowanie

W Kościanie na tapecie „akcja zima”

14 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kościanie odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, podmiotów i służb współdziałających oraz zarządcami dróg w sprawie skoordynowania działań w okresie zimowym. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zasady obiegu informacji podczas różnego rodzaju interwencji, których wystąpienia należy się spodziewać w związku z niskimi temperaturami.

W osobnym punkcie spotkania omówiono zasady udzielani pomocy osobom bezdomnym. Zwrócono także uwagę, że w sytuacji intensywnych opadów śniegu konieczne jest podjęcie działań wobec właścicieli, administratorów i użytkowników obiektów wielkopowierzchniowych, których efektem będzie kontrola obciążenia konstrukcji dachu zalegającym śniegiem i jego ewentualne usunięcie. Zarządcy dróg przedstawili plany zimowego utrzymania szlaków drogowych. Przedstawicielom samorządów zwrócono uwagę na konieczność zapewnienie kwater zastępczych dla osób, które np. w wyniku pożaru stracą dach nad głową. Działania przedstawicieli samorządów są również bardzo pożądane w przypadku wstrzymania ruchu na drogach lub szlakach kolejowych, gdy będzie zachodziła potrzeba ewakuacji uwięzionych osób oraz wydania gorących posiłków i napojów. W ramach działań akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” podczas spotkania omówiono zagrożenia wynikające z opalania mieszkań opałem złej jakości, zachęcając do promowania wyposażania domów i mieszkań w czujki dymu i tlenku węgla. Przypomniano zasady utrzymania w sprawności urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych. Zaapelowano, by samorządy zakupiły czujki i wspólnie z KP PSP w Kościanie oraz jednostkami OSP organizowały akcje promocyjne i edukacyjne. Wspólną naradę wykorzystano do aktualizacji baz teleadresowych i wymiany poglądów w rozwiązywaniu bieżących problemów, które mogą wystąpić podczas działań w okresie zimowym.

  • 20171116_1
  • 20171116_2
  • 20171116_3

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót