Logowanie

Edukacja również podczas ferii

Ferie na półmetku ale mimo wolnego czasu od nauki i lekcji dzieci i młodzież chętnie spotykają się ze strażakami. Spotkania te inicjowane są zarówno przez strażaków jak i przez organizatorów zimowego wypoczynku. W organizację i przeprowadzenie włączyła się także Komenda Powiatowa Policji oraz jednostki OSP. Zdarzają się także spotkania z seniorami. W minionym tygodniu w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czad i ogień – obudź czujność” kościańscy strażacy odbyli kilka spotkań edukacyjnych.

Tematyka była za każdym razem zbliżona i zawierała między innymi następujące zagadnienia:

 • - ratowanie osób, pod którymi załamał się lód,
  - zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych,
  - pokaz ratownictwa wodno – lodowego,
  - zagrożenia związane z możliwościami wystąpienia tlenku węgla w domach i mieszkaniach a także sposoby jak ustrzec się przed „cichym zabójcą”,
  - zagrożenia charakterystyczne podczas okresu grzewczego,
  - podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
  - poprawne korzystanie z numerów alarmowych.

9 lutego mł. kpt. Bartosz Napierała spotkał się z przedszkolakami w Starym Gołębinie. 12 lutego w strażnicy gościliśmy uczestników półkolonii ze Śmigla. Tym razem oprócz wyżej wymienionych zagadnień nasi Goście mogli bliżej poznać warunki służby zwiedzając strażnicę. Nie zabrakło pytań o to jak można zostać strażakiem? Z kolei 14 i 15 lutego na plaży w Dębcu Nowym oraz w Śmiglu przeprowadzono pokazy ratownictwa wodno – lodowego. Podczas tych dwóch spotkań młodzi ludzie mogli zobaczyć jak zdradliwy bywa lód i łatwo można znaleźć się w lodowatej wodzie. 6 i 9 lutego strażacy i policjanci spotkali się z seniorami w Kokorzynie i Borowie. Te spotkania również miały konwencję edukacyjną. Warto w tym miejscu podkreślić, że podczas wszystkich spotkań zagadnienia prezentowane przez strażaków spotykają się z szerokim zainteresowaniem. Pada wiele pytań. Często też proszeni jesteśmy o radę i rozwiązanie konkretnego problemu. Działania edukacyjne są bardzo dobrze rozumiane przez uczestników spotkań i można wysnuć wniosek, że są wprost oczekiwane. Łącznie w tych działaniach udział wzięły 224 osoby.

Kościańscy strażacy sami wychodzą z inicjatywami, których celem jest budowanie w społeczeństwie realnej świadomości zagrożeń. Nie odmawiają zaproszeniom organizatorów na różnego rodzaju spotkania i zawsze chętnie dzielą się posiadanymi wiadomościami, które popierają doświadczeniami. Wiemy, że każde takie działanie znajdzie odpowiednich adresatów a rady i spostrzeżenia usłyszane z ust ratowników wcześniej czy później skłonią do refleksji i zastanowienia.

 • 20180219_1
 • 20180219_2
 • 20180219_3
 • 20180219_4
 • 20180219_5
 • 20180219_6
 • 20180219_7

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót