Logowanie

Spotkanie służb ratowniczych powiatu kościańskiego

We wtorek 3 października w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie odbyło się spotkanie podmiotów i służb ratowniczych powiatu kościańskiego. Oprócz szerokiej reprezentacji miejscowej Komendy w spotkaniu udział wzięły osoby reprezentujące Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Komendę Powiatową Policji oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Głównym tematem spotkania było omówienie bieżącej współpracy związanej z usuwaniem skutków zdarzeń. Podsumowano działania w okresie letnim i zaplanowano współdziałanie w zbliżającym się okresie zimowym. Szeroko omawiano obieg informacji związany z obsługa zdarzeń. Wskazano na możliwość korzystania ze wspólnego kanału radiowego w czasie akcji ratowniczych. Nie zabrakło także zagadnień związanych z funkcjonowaniem numerów alarmowych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Zebrani, widząc wady i zalety tego rozwiązania, zgodnie stwierdzili, że wymaga on ciągłego doskonalenia. W trakcie spotkania zaplanowano także wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe oraz akcje profilaktyczno – edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców. Uczestnicy narady stwierdzili, że w przyszłości należy kontynuować wymianę doświadczeń i integrację środowisk ratowniczych podczas tego typu spotkań.

  • 20171007

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót